Verwater Civiel
Elk project kan anders zijn

Realisatie

Realisatie van projecten met projectmanagement
Elk project kan anders zijn en heeft zijn uitdagingen. Of het nu gaat om installatie, implementatie, testen, in bedrijfstellen van installatie en of systemen. Naast het uitvoeren van onderhoud, realiseerd Verwater Industrial Services ook projecten. Om een project te laten slagen is beheersing van en grip houden op je project uitermate belangrijk. Het beheersen en uitvoeren van projecten is een vak apart en daarom maken we onder andere voor onze projecten gebruik van ons boeren verstand en projectmanagement methodieken als bijvoorbeeld PRINCE2 en KTGOI.

Projectplan
Een projectplan wordt opgesteld voor het vastleggen van de afspraken en aanpak met een pragmatische insteek. Uit dit projectplan komt onder andere het volgende naar voren:

  • Wat is het beoogde eindresultaat/ het doel van het project.
  • Wat is de scope van het project, hoe is het project georganiseerd, wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid (RASCI), hoe ziet de work-breakdown-structure (WBS) er uit, hoe is de projectorganisatie opgebouwd, welke mensen worden ingezet, welke samenwerkingen zijn aangegaan etc.
  • Hoe wordt het project in de tijd uitgevoerd (Engineering, Realisatie, Onderhoud).
  • Hoe wordt de kwaliteit geborgd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het V-model. Wat is er in de ontwikkelfase afgesproken en hoe valideer je de zaken na realisatie.
  • Hoe wordt de financiën in voortgang en het budget bewaakt, wordt de voortgangs rapportage gecommuniceerd, de S-curve.
  • Hoe wordt informatie opgeslagen en gedeeld, hoe lopen de communicatie lijnen, hoe zijn de overleggen vast gesteld.